Mobility products
Gives you power

Beste klant en leverancier,

De regering heeft richtlijnen opgelegd hoe te handelen in verband met de Corona Pandemie. Mobility Products neemt deze richtlijnen zeer serieus. Niet alleen om de verspreiding van het virus in Nederland tegen te gaan, maar ook zeker omdat een groot deel van uw en onze klanten een verhoogd risico heeft. Uiteraard doen wij onze uiterste best onze dienstverlening zo goed mogelijk door te laten gaan. 

Hoe wij hier exact mee om gaan leest u hier:
 Aanvullende informatie (Update: 15 december) »

Team Mobility Products